Vår Skolmat

Vi arbetar ständigt med att utveckla vår produktion av skolmat.

Som ett led i detta arbete har vi bl a valt följande arbetssätt:

 •  Gemensamt med CREO Hälsa, ett certifierat måltidsföretag, tar vi fram menyer som anpassas till alla de krav som kan ställas på en god skolmåltidsleverantör, samt näringsvärdesberäkning på alla rätter.
 • Vi genomför kvalitetsundersökningar på skolor varje termin med hjälp av vår mobilapp.
 • Varje skola som så önskar får tillgång till vår receptur som anger leverantör och råvara.
 • Genomför kontinuerligt utvecklingsprogram för våra köksmästare för att öka kompetens inom företaget.
 • Varje termin genomför vi provlagning av valda delar ur vår meny. Framför allt av nya rätter.
 • Vi erbjuda olika lunch koncepter som är anpassat efter eras skolans behöv. Är ni intresserat av våra exklusive all inclusive ”Food Court” koncept? 
  Kontakta: Bo Gustafsson

Fakta

Förutom ovanstående ingår i KRAV att:

 • Alla kök skall vara godkända av Miljö-och Hälsomyndigheten utan anmärkning.
 • Alla kök skall ha ett godkänt egenkontrollprogram för renhållning, spårbarhet och ursprung.
 • Alla kök skall vara godkända av Arbetsmiljöverket.
 • Alla kök skall vara godkända av Brandmyndigheten.
 • Vi har avtal med VISITA som borgar för rättvis anställning av vår personal.